Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

kalendar zvozu odpadu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce


KORONAVÍRUS - infografiky

                          

KORONAVÍRUS - informácie z Ministerstva školstva SR

     

KORONAVÍRUS - usmernenia

  

KORONAVÍRUS - opatrenia - prehľad

       
       
 

OZNÁMENIE FIRMY KOSIT a.s. - pozastavenie zvozu triedeného odpadu predĺžené do 15.04.2020

  


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývame na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 07.02.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Bližšie informácie - viď. pozvánka:  
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, program, zasadaní, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA.INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO NR SR 2020

  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

 
Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 
Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

 
Informácie pre voliča

(Všetky informácie týkajúce sa VOLIEB DO NR SR V ROKU 2020 sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY.)AKO TRIEDIŤ ODPAD


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2020:

kalendar zvozu odpadu

Ako triediť odpad -  informačný materiál pre občanov:


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk