Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

kalendar zvozu odpadu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ PetrovceINFORMÁCIE K VOĽBÁM DO NR SR 2020

  Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou do NR SR v roku 2020

  Informácie o voľbe poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

  Informácie pre voliča

(Všetky informácie týkajúce sa VOLIEB DO NR SR V ROKU 2020 sú zverejňované v časti POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE / VÝZVY, OZNÁMENIA, VEREJNÉ VYHLÁŠKY.)AKO TRIEDIŤ ODPAD


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2020:

kalendar zvozu odpadu

Ako triediť odpad -  informačný materiál pre občanov:


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk