Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov

kalendar zvozu odpadu

Zníženie energetickej náročnosti OÚ Petrovce


OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V PETROVCIACH na školský rok 2021/2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ v Petrovciach: word dokumentTestovanie na COVID 2.5.2021

 


VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Petrovce

Obec Petrovce 30.04.2021 vyhláslila VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Základnej školy Petrovce. Bližšie informácie:


  
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNĚHO ZATUPITEĽSTVA

V zmysle ustanovenia § 13 ods.4, písmena a), zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnení Vás pozývam na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

26.4.2021 /pondelok/ o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
5. Prejednanie a schválenie opráv v obci
6. Úprava rozpočtu (COVID-19, SOBD)
7. Prejednanie žiadosti p. Gdovina
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Záver

Vzhľadom na závažnosť prerokovávanej problematiky účasť poslancov je potrebná. Upozornenie: na zasadnutí je povinné mať ochranné rúško a zachovanie minimálnej vzdialenosti 2m. Tiež je potrebné pred vstupom do miestnosti použiť dezinfekciu rúk (prípadne jednorazové rukavice).

Ing. Ján JENČO, starosta obce


Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Obec Petrovce 05.03.2021 zverejnila výzvu, ktorú jej zaslali Lesy SR, a.s.: Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov - bližšie info:Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

  


Testovanie na COVID - MOM Vranov nad Topľou
SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021
  

 

Sčítanie obyvateľov 2021 15.2.2021 - 31.3.2021
Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou.
Viac informácií o sčítaní obyvateľov, domov a bytov nájdete na

www stránke:

https://www.scitanie.sk/


  

Vzor elektronického formuláru spolu s jazykovými mutáciami je zverejnený na:
https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Tlačové formáty k SODB 2021 vo formáte pdf:
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Plagat_A4.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf
https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_Inzercia_A4.pdf

Odpovede na najčastejšie otázky k SODB 2021:
https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq


VIDEÁ:

Informatívne video SODB 2021: https://vimeo.com/471290558


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti:
https://www.youtube.com/watch?v=PyKVMTuGRUo


Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní?
https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1


ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2021, POMÔCKA PRI KOMPOSTOVANÍ A AKO TRIEDIŤ ODPAD


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2021:

kalendar zvozu odpadu

POMÔCKA PRI KOMPOSTOVANÍ:

Ako triediť odpad -  informačný materiál pre občanov:


Mobilné testovacie miesto Vranov nad Topľou - prevádzková doba do 6.1.2021


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2020 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk