Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou

OZNAMY
obecného rozhlasu:

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

 


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2018 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Bližšie informácie - viď. pozvánka: 
Všetky informácie o zasadnutiach obecného zastupiteľstva (pozvánky, zápisnice a uznesenia) si môžete pozrieť v časti SAMOSPRÁVA.


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN

11. marca 2018 už po štvrtý krát zorganizovali muži, starosta obce, poslanci OZ, zamestnanci obce a členovia DHZO, oslavu MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN. Na túto oslavu boli pozvané všetky ženy a prevažná väčšina svoju účasť i potvrdila. Vývoj udalostí v obci nakoniec prinútil organizátorov zmeniť termín konania a i mnohé ženy sa nakoniec z objektívnych dôvodov na oslave nezúčastnili.
I napriek tomu je možné konštatovať , že cieľ akcie, ktorým bolo uctiť si všetky ženy, bol naplnený. O obsluhu, rovnako ako po ostatné roky sa postarali muži a o zábavu sa starali členovia FS GAŠTANKA zo Strážskeho.

    

    

    

    

    

    

    


TROJKRÁĽOVÝ PLES 2018

Po nultom – testovacom plese MS SČK v spolupráci s OcÚ zorganizovali 1. ročník TROJKRÁĽOVÉHO PLESU. Ťažisko práce pri jeho organizovaní i vlastnom zabezpečení prevzali členky MS SČK, vrátane pracovníčok OcÚ, za čo in všetkým patrí poďakovanie. Ohlas u hostí bol mimoriadne priaznivý, čo vytvára predpoklad pre rozvoj ďalšej veľmi peknej akcie podporujúcej rozvoj kultúrnych tradícii a utužovania medziľudských vzťahov. Samozrejme, že pri zabezpečovaní tak náročnej akcie je priestor i na menšie nedostatky. I v našom prípade, napriek výnimočnosti celej akcie, sme opomenuli na dôležitú vec a tou bolo zabezpečenie jej zdokumentovania, čo však nie je až tak dramatické a neovplyvnilo to samotnú úroveň zábavy. Ešte raz vyslovujem veľké poďakovanie všetkým čo sa na príprave i vlastnej organizácii podieľali.

          

   

    

          


PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH AKCIÍ NA ROK 2018:


ZVOZOVÝ KALENDÁR pre komunálny odpad a separovaný zber v roku 2018:

AKO TRIEDIŤ ODPAD -  informačný materiál pre občanov


Z ARCHÍVU:

Čo sa udialo v obci Petrovce tohto roku sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017 sa dozviete tu.
Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016 sa dozviete tu.

Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015 sa dozviete tu.


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk