Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topžou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
Ochrana osobných údajov
Úvodná stránka

Aktuality      - Čo sa udialo v obci Petrovce 
                   - Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2019
                    - Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2018
                    - Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2017
                    - Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2016
                    - Čo sa udialo v obci Petrovce v roku 2015

Samospráva - informácie o zasadnutiach obecného zastupitežstva

Povinné zverejňovanie:
                     - Register faktúr:
                                    Register faktúr rok 2013
                                    Register faktúr rok 2014
                                    Register faktúr rok 2015
                                    Register faktúr rok 2016
                                    Register faktúr rok 2017
                                    Register faktúr rok 2018
                                    Register faktúr rok 2019
                                    Register faktúr rok 2020

 

                      - Výzvy, oznámenia, verejné vyhlášky

                     - Register zmlúv

                     - Register objednávok

                    - Výberové konania

                     - Územný plán obce
                    
                     - Doručené cenové ponuky a uskutočnené prieskumy trhu

                     - Ochrana osobných údajov

 Ďalšie obecné dokumenty:
                      - Ostatné dokumenty

                      - Územný plán obce

Školstvo

Kultúra

Šport

Cirkev

História

Služby a firmy

Mapa stránky

Kontakt

Ochrana osobných údajov

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topžou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topžou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk