444
Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT

Rok 2019

REGISTER PRIJATÝCH FAKTÚR

Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

Prima banka Slovensko, a.s. 31575951 OPS/2221/2018 46,24
002 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov 31954120 2019 44,90
003 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822766897 41,86
004 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501909 201,96
005 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6818501992 162,59

006

Ticket Services, s.r.o. 52005551 770250849 783,62

007

Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/1 71,68
008 Školská jedáleň pri MŠ Petrovce 00332674 12/18/2 9,52
009 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 3300001118 136,01
010 REMIX - Mäso údeniny Milan Husivarga 41934831 53 116,94
011 Renáta Verčimáková 45393605 19122018/3 53,22
012 EXPOL TRADE, s.r.o. 44404069 FVPOT20180019 30,93
013 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655206 86,00
014 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31595545 6822655185 50,00
015 LAMA energy  a.s. 45890935 3190000137 712,74
016 MV SR 7060101421 7060101421 21,85
017 Združenie miest a obcí Vranovského regiónu 35524197 00332674 58,37
018 ELGAS, k.s. 36314242 07086-1 4824,00
019 ELGAS, k.s. 36314242 07086-2 7884,00
020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 5041801126 0332674 14,90
021 Ing. Františer Kačmár - 62019 180,00
022 Marek Paľa - Nákladná doprava 37655621 10190009 359,20
023 SAD Humenné, a.s. 36477508 000912 39,83
024 SAD Humenné, a.s. 36477508 002012 478,00
025 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8225106946 30,23
026 WebHouse, s.r.o. 36743852 719005995 28,66
027 LAMA energy  a.s. 45890935 1280003503 -1609,96
028 SOZA 00178454 2191101494 20,40
029 Slovenská pošta, a.s. 36631124 42016 95,00
030 SLOVGRAM 17310598 1900795 38,40
031 Ing, Renáta Gulová 45448230 20190110 400,00
032 Energo audit s.r.o. 50341120 190023 82,06


REGISTER VYŠLÝCH FAKTÚR

Por. číslo Odberateľ IČO Číslo faktúry Suma v € Faktúra

001

         

Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk