Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTUALITY
SAMOSPRÁVA
POVINNÉ ZVEREJNOVANIE
DALŠIE OBECNÉ DOKUMENTY
ŠKOLSTVO
KULTURA
ŠPORT
CIRKEV
HISTÓRIA
SLUŽBY A FIRMY
MAPA STRÁNKY
KONTAKT
ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PETROVCE:

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PETROVCE - verzia december 2013

a) texty ÚPN PETROVCE

b) tabuľky ÚPN PETROVCE

c) výkresy ÚPN PETROVCE


12.07.2013 - Oznámenie o verejnom prerokovaní správy o hodnotení územnoplánovacej komisie obce Petrovce


07.06.2013 - Doplnenie správy o hodnotení územnoplánovacej komisie


08.04.2013 - KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE PETROVCE:

a) texty ÚPN PETROVCE

b) tabuľky ÚPN PETROVCE

c) výkresy ÚPN PETROVCE


08.04.2013 - Oznam o možnosti dávať pripomienky, podnety a návrhy ku konceptu územného plánu obce Petrovce


08.04.2013 - Pozvánka na prerokovanie ku konceptu územného plánu obce Petrovce a žiadosť o stanovisko (súhlas, vyjadrenie, odmietnutie) ku konceptu územného plánu obce Petrovce


december 2010 - Zadanie pre územný plán obce Petrovce


Oficiálna stránka obce PETROVCE v okrese Vranov nad Topľou
KONTAKT: Obecný úrad, Petrovce 89, 094 31 Hanušovce nad Topľou, tel.: 057/ 445 23 21
e-mail: obecpetrovce@stonline.sk